Cũng

Củ cải đường


Củ cải đường:Củ cải đường dễ trồng cây lá; Hầu hết các giống chịu được lạnh và có thể được trồng hàng năm, nhưng với thời gian, lá cây ngày càng trở nên cứng hơn, vì vậy nên định kỳ làm mới cánh đồng hoặc thu thập toàn bộ đầu bằng cách cắt chúng ở gốc.
Chuẩn bị một thảm hoa được làm giàu bằng phân chuồng và làm sáng nó bằng cát nếu cần thiết.
Có thể tiến hành bằng cách gieo củ cải bằng cách rải chúng, chúng sẽ bị mỏng đi ngay khi chúng tạo ra một số lá; thông thường các nhà máy nhỏ khá phát triển được đặt trực tiếp tại nhà.
Đặt các đầu củ cải trong tương lai ít nhất 25 - 35 cm cả giữa các cây và giữa các hàng, chú ý để lại càng nhiều không gian càng tốt, để có thể theo thời gian để nhổ đất giữa các búi tóc; bằng cách này, thảm hoa có thể dễ dàng được làm sạch cỏ dại.


Video: Lần Đầu Ăn Sống Củ Cải Đỏ Cherry & Củ Cải Trắng Tròn #179 (Tháng Giêng 2022).