Vườn

Đào lùn


Câu hỏi: đào lùn


Chào buổi sáng !!
Mùa xuân năm ngoái tôi đã mua một cây nano đào mà tôi đã trồng chậu. Vào cuối tháng 8, nó cũng sản xuất một tá trái cây ngon ngọt octimin. Tôi muốn biết nếu điều này ngược lại cho bảo tồn cần bảo hiểm và nếu nó sợ sương giá. Cảm ơn lòng tốt của bạn. Roberta

Trả lời: đào lùn


Thưa ông
cây ăn quả lùn nhỏ, nhưng chia sẻ các đặc điểm khác với cây ăn quả có kích thước "bình thường"; do đó, theo nguyên tắc chung, ngay sau khi ngày trở nên ngắn hơn và khí hậu trở nên mát mẻ hơn, chúng mất tán lá và đi vào thực vật. Nhờ có điều này, hầu hết các loại cây ăn quả có thể chịu được nhiệt độ mùa đông gần -15 ° C. Nếu nơi bạn sống, sương giá không quá dữ dội và nhiệt độ hầu như không duy trì trong nhiều tuần dưới -15 ° C, quả đào của bạn không cần che phủ mùa đông.